Thương hiệu Miele – miele

Kỷ niệm 125 năm của Miele

Ngày 1 tháng 7 chính thức đánh dấu 125 năm thành lập Mielel, doanh nghiệp đã tổ chức kỷ niệm hơn một thế kỷ đổi mới với cơ sở hoạt động tại 49 quốc gia và hơn 200 cửa hàng, bao gồm 17 Trung tâm trải nghiệm Miele... Xem thêm
Về Miele
Sản phẩm vừa thêm:
cart item add

Đặt hàng ngay