Xây dựng nền tảng vững mạnh

Lời hứa của chúng tôi: Tính bền vững – Mãi luôn tốt hơn
Trong chiến lược bền vững, chúng tôi đã đặt mục tiêu trở thành công ty bền vững nhất trên thị trường.

 
Triết lý: Truyền thống của sự bền vững
Đối với Miele, tính bền vững tượng trưng cho sự trọn vẹn, tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và môi trường. Đảm bảo cho ra những sản phẩm chất lượng cao không chỉ nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng mà còn có ích cho cộng đồng.

 
Chiến lược và mục tiêu
Chiến lược bền vững của chúng tôi bao gồm những hoạt động, mục tiêu, biện pháp đo lường và những trách nhiệm mà chúng tôi phải thực hiện. 
 

Chuỗi giá trị của Miele
Chuỗi giá trị của chúng tôi bắt đầu với việc lựa chọn nguyên liệu và thành phần, mở rộng sang sản xuất tại các nhà máy Miele trước khi chuyển sang bán hàng, vận chuyển. Từ đó, thông qua các khía cạnh quan trọng của giai đoạn sử dụng sản phẩm và lên tới các vấn đề xung quanh việc tái chế. Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo ra sự minh bạch trong chuỗi giá trị, xác định các vấn đề quan trọng và chủ động tìm kiếm các giải pháp.


Giữ gìn mối quan hệ
Sự thành công và danh tiếng của Miele ảnh hưởng trực tiếp bởi nhu cầu, và quyết định của các khách hàng cũng như những thành phần liên quan. Chúng tôi ưu tiên công việc trao đổi thông tin trực tiếp với nhân viên, khách hàng, đối tác, tổ chức, 
cũng như với các nhà khoa học và nhà nghiên cứu, công chúng, các nhà hoạch định chính sách. Đây là cách duy nhất mà chúng tôi có thể sử dụng để càng ngày phát triển và đáp ứng nhu cầu của xã hội.