Thân thiện với môi trường

Bảo vệ môi trường là một trong những mặt quan trọng trong chiến lược bền vững của Miele; Chúng tôi bảo vệ nguồn tài nguyên, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ và giảm thiểu tối đa lượng khí thải. Chúng tôi đã đặt cho mình một mục tiêu đầy tham vọng: Phấn đấu để trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc bảo vệ môi trường, nhất là trên thị trường thiết bị gia dụng.


Bảo vệ tài nguyên môi trường: 
Để đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá vẫn còn hiện hữu trong nhiều thế kỷ tới, chúng tôi sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả và ưu tiên các nguyên liệu tái chế và nguyên liệu thứ cấp.

Năng lượng và khí thải: trách nhiệm bảo vệ khí hậu
Mục tiêu mỗi ngày của Miele chính là giảm lượng tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải CO2 do các hoạt động kinh doanh của chúng tôi tạo ra.


Vận chuyển: giảm thiểu ảnh hưởng
Chúng tôi đã đặt mình vào mục tiêu giảm thiểu tối đa tác động của việc vận chuyển sản phẩm đến môi trường và khí hậu càng nhiều càng tốt.

Xử lý chất thải và nước
Chúng tôi theo đuổi một chiến lược nhất định để tránh lãng phí bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi cũng đã thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu mức tiêu thụ nước mỗi ngày.