Một đối tác tin cậy

Chúng tôi tuyển dụng hơn 19.000 nhân viên và là một đối tác đáng tin cậy cho xã hội, chuỗi cung ứng và ngành công nghiệp.

Nhân viên
Nhân viên của chúng tôi đóng góp đáng kể cho sự thành công về tài chính của công ty. Miele cung cấp một môi trường làm việc thoải mái và đáng tin cậy.

Xã hội
Kể từ khi chúng tôi thành lập đến nay, những người sáng lập Miele đã luôn biết rằng trách nhiệm của một doanh nghiệp không chỉ bao trọn trong việc trả lương công bằng cho các nhân viên của mình mà còn là góp phần bảo vệ và môi trường xung quanh.