Không ngừng nâng cao hiệu suất

Chúng tôi áp dụng một cách tiếp cận toàn diện trong việc phát triển các sản phẩm bền của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi: giảm thiểu mức tiêu thụ trong khi tối đa hóa hiệu suất và mang lại kết quả tốt nhất.

Chất lượng: triết lý sản phẩm của Miele

Từ ngày đầu tiên, cốt lõi của triết lý sản phẩm của chúng tôi là sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao và tuổi thọ lâu dài, sử dụng vật liệu chất lượng cao và phương pháp sản xuất thông minh.

Hiệu quả: tiết kiệm năng lượng và bảo vệ tài nguyên

Lên đến 90 phần trăm năng lượng được sử dụng bởi các thiết bị gia dụng. Việc phát triển và sản xuất các thiết bị tiết kiệm năng lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Thuận tiện: dễ vận hành, kết nối và an toàn
Thiết bị của chúng tôi được thiết kế đơn giản và trực quan dành cho tất cả mọi người trong mọi lứa tuổi - từ thanh thiếu niên đến người cao tuổi.

Xử lý: mức độ tái chế cao
Khi một sản phẩm Miele cuối cùng đã kết thúc thời gian hoạt động lâu dài của nó, phần lớn các thành phần của nó có thể được tái chế; phần còn lại được tách ra để xử lý an toàn.